วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2553

วิชา ความรู้พื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์เพื่อชีวิตประจำวัน (ปรับพื้นฐาน)

นักศึกษามหาวิทยาลัยชีวิต ศูนย์สุเทพ ที่ต้องการอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์เพื่อชีวิตประจำวัน ของอาจารย์ คลิก Link

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์ ให้ email หรือสอบถามผ่านบทความนี้ได้

ไม่มีความคิดเห็น: