วันเสาร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2551

สิ่งน่ารู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ 2550

(นำมาจากอ้างอิงการเผยแพร่ จาก http://edocument.swu.ac.th/general/5900/pdf/11559000138.pdf)
• 10 อย่าง...อย่าทำ ถ้าไม่มีหน้าที่ หรือไม่ได้รับอนุญาต
อย่า..เข้าระบบที่คนอื่นตั้ง Password ไว้
อย่า ..เ อ า ม า ต ร ก า ร ป้อ ง กัน ก า ร แ ก้ไ ข Password ที่คนอื่นตั้งไว้ไปเผยแพร่
อย่า..เข้าไปดูหรือเข้าไปเอาข้อมูลของผู้อื่นที่มี มาตรการรักษาความปลอดภัย
อย่า..ใช้ sniffer ดัก e–mail คนอื่น
อย่า . . ล อ ง วิช า ด้ว ย ก า ร ร บ ก ว น ร ะ บ บคอมพิวเตอร์หรือข้อมูลผู้อื่น
อย่า..สร้างเมล์เท็จเพื่อให้ผู้อื่นแตกตื่นตกใจ
อย่า..ร้อนวิชาด้วยการรบกวนระบบโครงสร้างสำ คัญของประเทศ เช่น โครงสร้างทางการเงิน,พลังงาน (ติดคุกหัวโตนะ...จะบอกให้) ถ้าเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ชีวิตมีโทษจำคุก 20 ปี เชียวนะ
อย่า..เผยแพร่เน็ตที่เป็นภาพลามกหรือเป็นภัยต่อความมั่นของประเทศ
อย่า..ตัด ต่อภาพเพื่อให้ผู้อื่นอับอาย
อย่า..เผยแพร่โปรแกรมสำ หรับใช้กระทำความผิด
• 10 ข้อ...ป้องกัน...
ไม่..ลืมลงโปรแกรมป้องกันไวรัส สปายแวร์
ไม่..เปิดเผย password แก่บุคคลอื่น
ไม่.. เปิดไฟล์แปลก ๆ ซื่งอาจมีไวรัสซ่อนอยู่
ไม่..forword หนังโป๊ ภาพลามก
ไม่..ทำ marketing โดยใช้ spam mail
ไม่..ลืมเปลี่ยน password ทุก ๆ 3 เดือน
ไม่..ควรให้ข้อมูลส่วนตัวแก่เว็บไซต์ที่ไม่น่าเชื่อถือ
ไม่..รอช้าแจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่ทันทีเมื่อพบการกระทำความผิด
ไม่..เชื่อคำชักชวนหรือโฆษณาผ่านทางเน็ตง่าย ๆ เพราะอาจถูกหลอกลวง
ไม่. . รู้ปรึกษาใครเวลามีปัญหาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ให้..ปรึกษาพ่อแม่นะจ๊ะ
• 10 กฎเหล็ก ห้าม
เจาะ..ข้อมูลคนอื่นที่ตั้ง Passwordเอาไว้
เอา..Password หรือระบบรักษาความปลอดภัยมั่นคงผู้อื่นไปเปิดเผย
ล้วง..ข้อมูลอื่นโดยยังไม่ได้รับอนุญาติ
ดัก..e–mail ส่วนตัวคนอื่นขณะทำการส่ง e-mail
แก้ไข..ทำลายข้อมูลคนอื่นโดยไม่ได้รับความยินยอม
ก่อกวน..ระบบคนอื่นจนระบบล่ม
ส่ง..ฟอร์เวิร์ดเมล์รบกวนคนอื่นจนก่อให้เกิดความเดือดร้อน
รบกวน . . ระบบโครงสร้างทางด้านสาธารณูปโภคและความมั่นคงของประเทศ
เผยแพร่..โปรแกรมที่ใช้ในการทำผิด
ส่งต่อ..ภาพลามกและเนื้อที่ทำลายความมั่นคงของประเทศ

10 ข้อแนะนำ...ควรทำ
เปลี่ยน..password ทุก ๆ 3 เดือน
ไม่แชร์..password กับผู้อื่น
ใช้..password เสร็จต้องออกจากโปรแกรมทันที
ตั้ง..ระบบป้องกันการเจาะข้อมูล
เก็บรักษา..ข้อมุลของตนอย่างดีและต้องไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวกับผู้อื่น
อ่าน..เงื่อนไขให้ละเอียดก่อนดาวน์โหลดโปรแกรม
แจ้ง..พนักงานเจ้าหน้าที่เมื่อพบเจอการกระทำความผิด
บอกต่อ..คนใกล้ชิด เช่น เพื่อน คนในครอบครัว ให้ใช้อินเทอร์เน็ตอย่างระมัดระวัง
ไม่ใช้..โปรแกรมที่ผิดกฎหมาย
ไม่..หลงเชื่อโฆษณาหรือเนื้อหาในเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม จนอาจถูกหลอกได้
• ทำผิด...อาจติดคุก..หาก
1. แอบเข้าไปยังระบบคอมพิวเตอร์หรือแอบเข้าถึง /ล้วงไฟล์ข้อมูลผู้อื่นซึ่งมีมาตรการป้องกัน เช่น เจ้าของระบบ ตั้ง password ไว้
2. อวดโชว์ว่ารู้มาตรการป้องกันระบบคอมพิวเตอร์ผู้อื่น แล้วเอาไปเผยแพร่ /โพสต์ไว้ในอินเทอร์เน็ต
3. แอบดักข้อมูลผู้อื่น
4. ก่อกวนระบบคอมพิวเตอร์ ห รื อข้อมูลคอมพิวเตอร์
5. ส่งสแปมเมล์ หวังโฆษณา โดยแอบปกปิดแหล่งที่มาของสแปม
6. เผยแพร่ /ขายโปรแกรมชั่วร้ายสำหรับไว้ใช้ทำผิดกฎหมาย
7. ก่อกวนโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของประเทศเช่น การเงิน พลังงาน
8. เผยแพร่หรือฟอร์เวิร์ เนื้อหาผิดกฎหมาย เช่นภาพลามก หรือข้อมูลเท็จที่กระทบความมั่นคง
9. ตัดต่อภาพ ทำให้เขาอับอาย
• ป้องกันไว้ก่อ น . . . เ พื่อให้มั่นคง
ปลอดภัย & ไม่เสี่ยงติดคุก
อย่า ..ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โดย ไ ม่มีมาตรการป้องกันการใช้งานอย่างน้อยไม่ควรตั้ง Password ไว้
อย่า..ตั้ง Password ที่เดาง่าย & หมั่นเปลี่ยนบ่อย ๆ & ไม่ควรบันทึก Password เก็บไว้ในเครื่องคอม ๆ
อ ย่า ..ให้ข้อมูลส่วนตัวกับผู้อื่นโดยไม่ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของผู้ขอ
อย่า..หลงเชื่อคำ โฆษณาที่ปกปิดว่าตนคือใคร หรือไม่บอกแหล่งที่มา
อย่า..เปิดไฟล์แปลก ๆ ซึ่งมาจากแหล่งที่ไม่คุ้นเคย
อย่า..ลืมอ่านเงื่อนไขการใช้งานก่อนดาวน์โหลดโปรแกรมฟรีมาใช้
อย่า..ละเลยที่จะใช้โปรแกรมป้องกันไวรัสสปายแวร์ เสมอ
อย่า..ลืมตรวจสอบช่องโหว่ของระบบและปิดช่องโหว่ นั้นเสีย
อย่า..ลืมทำ Security Policy

หาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
• http://www.nectec.or.th
• http://www.mict.go.th
• http://www.dsi.go.th
http://www.royalthaipolice.go.th/

ไม่มีความคิดเห็น: